Gaelscoil i gcroílár Phobal Thamhlachta

Caidreamh Baile Scoile Pobal

​Caidreamh Baile Scoile/Home School and Community Liaison

Aithnítear inár scoil gurb iad tuismitheoirí príomh oideachasóirí a bpáistí. Tá sé seo curtha chun cinn trí chomhpháirtíocht éifeachtach ina bhfuil meas, iontaobh, dea chaidreamh, maraon le fís comhroinnte, a thiocfaidh forbairt dá réir ar an leanbh.
Our School recognises the parent as the primary educator of the child. This is promoted through effective partnership where there is trust, respect, good communication and a shared vision for the child to reach his/her full potential.
Déanaigí Teangmháil le Múinteoir Conchúr (Múinteoir Caidreamh Baile Scoile) Má tá aon eolas ag teastáil- Please Contact Múinteoir Conchúr our Home School Liaison Teacher if you have any questions. conchur@scoilsantain.com nó ar (085) 1521760

Be Safe Online

No events found
Teagmháil Linn
Scoil Santain Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 TW35
Copyright © 2024 All Rights Reserved