Gaelscoil i gcroílár Phobal Thamhlachta

Coiste Glas

The Green Commitee
  • Múinteoir Mary Clare
  • Múinteoir Méabh
Tá athchúrsáil á dhéanamh againn sna ranganna.
Bosca Glas:
  • Páipéir
  • Cartchláir
  • Cartáin bhainne atá folamh agus glanta
Bosca Plaisteach:
  • Buidéal uisce folamh
  • Buidéal iógairt folamh agus glanta amach
  • An cludach atá ar na ceapairí sa lón
Bosca WEEE:
  • Cealairí de gach cineáil
Bosca Múiríne
  • Bia fágtha i ndiadh an lóin ( i gceithre rang)

Is féidir aon bhruscair atá fágtha a chur sa ghnáth Bosca Bruscair.

Is fiú freisin, daoine a bheith i gceannas ar phostanna sa rang ar nós na soilse a múchadh ag deireadh an lae, agus an seinntóir dlúthdhioscaí agus an teiligóir a casadh as.

No events found
Teagmháil Linn
Scoil Santain Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 TW35
Copyright © 2024 All Rights Reserved