Gaelscoil i gcroílár Phobal Thamhlachta

Gáirdín na Scoile

Gáirdín na Scoile

Buíochas mór le tuismitheoirí Catherine Whelan agus Diane Ní Chaisin as ucht an obair ar fad atá déanta sa Ghairdín. Big thanks to all the parents for your ongoing maintenance in our school garden especially Catherine Whelan and Diane Ní Chaisin. Go raibh maith agaibh ó chroí.

Suíochán an Scéalaí

In 2008 cuireadh Coimisiúnú Ealaíona de chuid Amanda Coogan in ngáírdín na scoile.
Suíochán an Scéalaí atá ann- áit inar féidir le páistí éisteacht le scéal ,áit ina dtarlaíonn aisling.Tá sé déanta as cré umha le paiteanú glas.Tá gruaig fhada ar thaobh an suíocháin, súil i ngreasí an t-suíochán agus cosa an chapall faoí.
Baineann na páistí taitneamh as an spás seo atá lonnaithe i gcroílár clós na scoile.

In 2008 the school received a commissioned piece of sculpture by Amanda Coogan . The Chair is a site for children to dream with the possibility of story time happening on or around the chair. With embellishments on the chair such as hair running along the side of the chair, an eye placed at the swirl of the chair and hooves for feet.
"These will be catalysts to imaginative time in space" says the artist. The children enjoy this space which is in the central courtyard of the school.

Gairdín na Scoile

Ár mbuíochas leis na páistí agus na tuismitheoirí a dhéanann an-obair sa gháirdín. Tá sí ag breathnú go hálainn.

No events found
Teagmháil Linn
Scoil Santain Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 TW35
Copyright © 2024 All Rights Reserved