Gaelscoil i gcroílár Phobal Thamhlachta

Polasaithe agus Modhanna Imeachta

Polasaithe nGaeilge
Iontrálacha Polasaí 2023/24
Cód Iompar
Cód Iompar (Spoírt)
Cumhdach Leanaí-Measúnú Baoil
Eolas Bulaíocht do Dhaltaí agus do Thuismitheoirí
Eolas Gínearálta
Fís agus Aidhmeanna na Scoile
Fógra Maidir la Ligean Isteach
Fógra-Raiteas Um Chumhdach Leana: An BB
Maestóireacht agus Freastal at Pháistí le Riachtanaisífaoi Leith
Polasaí Eide Scoile
Polasaí Gnásanna Gearán
Polasaí i Leith Meastóireacht agus Freastal ar Pháistí le Riachtanaisí Faoi Leith
Polasaí um Úsáid Inghlactha d'áiseanna Teicneolaíocht
Polasaí Theagmhais Ghéibheannach Scoil Santain
Plean Freagartha COVID-19 Scoil Santain 2022-23

Seiciosta Le Haghaigh Athbhreithninthe ar an Ráiteaas Um Chum

An Plean Scoile Reiligiún
Polices in English
Admissions Policy 2023/24
Code of Behaviour
Code of Behaviour, (Sport)
Child Safeguarding Statement
Bullying Information for Students and Parents
General Information
History and Environment of Scoil Santain 1979-2017
Notice of Admission
Child Protection Notice-Statement
Tutoring and Attending to Children with Special Needs
Policy Regarding Evaluation and Attendance of Children with Special Needs
Acceptable use of Technology Policy
Accident Policy
Covid-19 Response Plan
Checklist Regarding Revisions To The Statement

No events found
Teagmháil Linn
Scoil Santain Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 TW35
Copyright © 2024 All Rights Reserved