Gaelscoil i gcroílár Phobal Thamhlachta
Fáilte go Scoil Santain

Fáilte romhat go suíomh gréasáín Scoil Santain. Bunaíodh Scoil Santain i 1979. Ba í an chéad Ghaelscoil i dTamhlacht ag am a bunaíodh í le toil na dtuismitheoirí sa cheantar. Tá an Ghaeilge go láidir sa cheantar agus bhí i gcónaí. Is Gaelscoil chairdiúil, fháilteach í Scoil Santain, ina bhfuil oideachas den chéad scoth ar fáil. Idir fhoireann agus thuismitheoirí, oibrímid le chéile chun ár ndícheall a dhéanamh ar son gach páiste áta linn sa scoil. Tá an t-ádh liom a bheith mar Phríomhoide agus mar iar-dhalta na scoile anseo, áit a bhfuil pobal na scoile ag iarraidh an sprioc chéanna a bhaint amach le chéile- foghlaim ghníomhach, leathan, spraíúil trí mheán na Gaeilge.

Príomhoide: Róisín Ní Chearúil
Read more
 
 
TEAGMHÁIL LINN
Teagmháil Linn
Scoil Santain Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 TW35
Copyright © 2024 All Rights Reserved